How to best equip a new fitness studio

Have you ever heard of a fitness bazaar? We buy suitable used fitness machines, overhaul them and offer them again for sale as fully functional refurbished fitness machines. Our goal is to revitalize used fitness machines, which, after thorough maintenance and necessary repairs, can continue to serve well, for example, new entrepreneurs in the fitness […]

Jak nejlépe vybavit nové fitness studio

Slyšeli jste někdy o tom, že existuje fitness bazar? Nakoupíme vhodné použité fitness stroje, dopřejeme jim generální opravu a opětovně je nabídneme k prodeji jako plně funkční repasované fitness stroje. Naším cílem je oživit použité fitness stroje, které po důkladné údržbě a provedení nezbytných oprav mohou dál dobře sloužit například začínajícím podnikatelům ve fitness branži. Pro […]